Zawód rzemieślnik na topie

Zawód rzemieślnik na topie

Rzemieślnik to osoba, która we własnym imieniu i na własny rachunek, z udziałem pracy własnej, wykonuje działalność gospodarczą, na podstawie dowodu uzyskanych kwalifikacji zawodowych. W każdym urzędzie pracy można znaleźć prace jako fryzjer, mechanik samochodowy, ślusarz, a także kucharz. Wystarczy ukończyć kurs bądź szkołę zawodową i już ma się spore szanse na znalezienie pracy bądź stworzenie własnego zakładu. Praca rzemieślnika nie jest związana wyłącznie z rękodziełem. W salonach fryzjerskich w dalszym ciągu brakuje pracowników, a wiele osób z konkretnymi umiejętnościami wyjeżdża za granicę, dlatego na rynku pracy w Polsce odczuwa się deficyt osób z umiejętnościami zawodowymi. Każdy rzemieślnik ma umiejętności, których nie posiadają wszyscy, gdyż są to tajemnice zawodowe przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kraje Unii Europejskiej coraz częściej promują wykształcenie zasadnicze zawodowe. Powstają też projekty unijne, które mają promować zawody rzemieślnicze. Wśród nich jest Rzemieślnik jako artysta – różnorodne metody rozwoju rzemiosła. Projekt ma na celu propagowanie rzemiosła polskiego w celu poprawienia jego wizerunku na rynku pracy. Młodzież coraz częściej zgłasza się do zakładów rzemieślniczych, gdyż widzi tutaj możliwość znalezienia pracy w przyszłości i zarabiania pieniędzy.