Jak prawidłowo sporządzić umowę o pracę

Jak prawidłowo sporządzić umowę o pracę

Wielu ludzi po raz pierwszy podejmujących zatrudnienie, niezależnie czy na stanowisku państwowym czy w firmie prywatnej, po raz pierwszy podpisuje umowę o pracę, dobrze żeby wiedzieli co taka umowa musi zawierać. Przede wszystkim umowa musi być na piśmie, ponieważ umowy słowne trudno jest zweryfikować kiedy są dwie strony a każda mówi o innych warunkach umowy słownej trudno jest rozsądzić jaka była prawda. Taka umowa powinna zawierać informację o obowiązkach jakie wykonywać podejmuje się pracownik, również często jest zawierane miejsce wykonywania pracy oraz liczba godzin oraz dni w jakich będzie się odbywało wykonywanie podjętej pracy. Ważnym elementem każdej umowy jest miejsce oraz data kiedy została ona podpisana, oraz imiona i nazwiska a także często adres, oraz numer PESEL obu stron zawierających umowę, aby w razie niedotrzymania jej przez którąś ze stron nie było wątpliwości, że to właśnie ta osoba a nie żadna inna była podpisana na umowie. Jak wiadomo każda umowa musi zawierać dokładnie określoną stawkę godzinową, dzienną, tygodniową, lub miesięczną jaką pracodawca podejmuje się wypłacać pracownikowi za wykonaną pracę. Bardzo ważnym elementem każdego rodzaju umowy, również takiej o prace jest złożenie podpisów zarówno przez pracownika jak i zatrudniającego, lub osoby przez niego upoważnionej. Taka umowa daje nam poczucie bezpieczeństwa, ponieważ dokładnie określa nasze prawa i obowiązki.