biznesowy świat

Spółki i spółdzielnie

biznesowy świat – Od kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, nie pozostaje już całkowicie osamotniona w obliczu ważnych problemów społecznych. Najważniejszym z nich jest chyba bezrobocie, pogłębiające się szczególnie w czasach kryzysu, kiedy właściciele prywatnych firm nie kwapią się do zatrudniania nowych pracowników, a wręcz przeciwnie często są zmuszeni do redukowania zatrudnienia, aby utrzymać działalność firmy. Instytuty europejskie, mające siedziby w polskich miastach zajmują się , między innymi, wdrażaniem projektów przeciwdziałających bezrobociu. Korzystają przy tym z funduszy europejskich. Jedna z takich form są tak zwane spółdzielnie socjalne. Jedna lub kilka osób, dotychczas bezrobotnych, pragnących uruchomić własną działalność gospodarczą opracowują szczegółowo biznesplan swojego przedsięwzięcia i jeżeli jest on merytorycznie poprawny i dający nadzieje na realizację, otrzymują fundusz na uruchomienie biznesu. Chodzi tu przede wszystkim o drobne, kilkuosobowe firmy, których pomysłodawcy przez określony czas byli osobami zarejestrowanymi jako bezrobotni. Może to być niewielka restauracja, nie wymagająca ogromnych nakładów inwestycyjnych lub, na przykład drobna wytwórczość rękodzielnicza, typu maskotki, biżuteria, czy też wyroby ręcznego dziewiarstwa. Otrzymana pomoc finansową trzeba zwrócić, ale na dogodnych warunkach.