Swój mały biznes

Swój mały biznes

Podobnie jak wskutek rewolucji przemysłowej zmieniły się stosunki pracy i stosunki własnościowe, czasy obecne również nie gwarantują stabilizacji w tym względzie. Osiemnastowieczna rewolucja przemysłowa przyniosła wzrost zapotrzebowania na pracowników najemnych kosztem warsztatów rękodzielniczych, czyli własnych, małych biznesów. Ludzie obawiali się, że nie będą mieli z czego żyć, gdy w nowych, wielkich fabrykach uruchomione zostaną maszyny, z którymi nie da rady konkurować wytwórczość rzemieślnicza. Poniekąd tak się stało, ponieważ wyroby rzemieślnicze w zestawieniu z fabrycznymi kosztowały zbyt drogo. Natomiast pracy jako takiej nie brakowało, gdyż owe groźne maszyny ktoś musiał obsługiwać. We współczesnych zakładach produkcyjnych maszyny są już zupełnie inne i powoli, wskutek automatyzacji, faktycznie zaczynają zastępować robotników. Coraz mniej osób potrzeba do obsługi coraz większej ilości coraz bardziej skomplikowanych maszyn. Powstaje ponownie problem, jak zagospodarować potencjał ludzki. I tu historia zatacza koło, ponieważ coraz mniej potrzebni w przemyśle pracownicy najemni zachęcani są do zakładania własnych firm, prowadzenie własnego biznesu. W niektórych branżach, jak na przykład w górnictwie pracownicy deklarujący odejście z zakładu otrzymywali niemałą odprawę pieniężną na rozpoczęcie własnej działalności.