Problemy w pracy – mobbing

Problemy w pracy - mobbing

Za ciemną stronę rynku pracy uznaje się czasami bezrobocie, cóż więc powiedzieć o mobbingu, który został określony jako poważny problem z zakresu psychologii pracy? Termin ten wywodzi się od angielskiego słowa mob, które oznacza szykanować, dokuczać. W warunkach zatrudnienia mobbing oznacza prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Zazwyczaj mobbing ma na celu lub powoduje poniżenie, ośmieszenie, zaniżenie samooceny lub wyeliminowanie albo odizolowanie pracownika od reszty współpracowników. Sprawcą mobbingu może być pracodawca bądź inny pracownik. Pracodawca jest prawnie zobowiązany do przeciwdziałania mobbingowi. Według przepisów jeżeli pracownik na skutek mobbingu doznał uszczerbku na zdrowiu, ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie od pracodawcy. O zadośćuczynienie może się również starać osoba, która w wyniku mobbingu zrezygnowała z pracy Można uznać, że lobbing nie jest zjawiskiem nowym, jest zapewne znany tak długo jak człowiek zajmuje się pracą zawodową. Został wreszcie zauważony i nazwany, ponadto można stwierdzić, że objawy mobbingu narastają, i być może należy je traktować jako część patologicznych przemian cywilizacyjnych. Zajmują się nim naukowcy z różnych dziedzin, od psychologii po socjologów. Mobbing jest także zjawiskiem ściśle określonym w kodeksie pracy.