Menadżerowie i specjaliści poszukiwani

Menadżerowie i specjaliści poszukiwani

Wbrew powszechnie krążącej opinii polska gospodarka radzi sobie lepiej ze spowolnieniem gospodarczym niż inne kraje europejskie. Aktualnie 58% pracodawców planuje zatrudniać specjalistów i menedżerów, a tylko 11 % zwalniać. Wzrost odsetka pracodawców planujących zatrudnienie specjalistów i menedżerów odnotowano właściwie w każdej z branż. Pracy można szukać w bankach, firmach ubezpieczeniowych i consultingowych. Najtrudniej jest aktualnie z zatrudnieniem w branży nieruchomości. Badania zostały przeprowadzone na terenie całej Europy. Poszukiwani są również specjaliści, którzy posiadają wykształcenie i doświadczenie w obszarach obsługi kontraktów związanych z budową dróg, mostów, autostrad i kolei oraz projektami związanymi z kwestiami ochrony środowiska (sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków, elektrowni wiatrowych). Obserwuje się, że coraz częściej osoby, które chcą kontynuować karierę i realizować swoje ambicje zmuszone są wyjechać za granicę. Dodatkowym utrudnieniem dla pracodawców w znalezieniu odpowiednich kandydatów jest znajomość języków obcych. Aktualnie większe korporacje współpracują z firmami na rynku europejskim, dlatego znajomość przynajmniej jednego języka jest wymagana. Znajomość kilku języków jest dodatkowym atutem, dlatego ich nauka jest bardzo ważna i nie powinno się jej zaniedbywać.