Czego nie robić, aby nie stracić klienta

Czego nie robić, aby nie stracić klienta

W czasie kiedy tak popularne staje się otwieranie własnych firm i prowadzenie działalności gospodarczej, bardzo często mówi się o tym co zrobić, aby pozyskać i utrzymać klienta. Jednak mało wciąż mówi się o tym jak nie stracić klienta, którego już pozyskaliśmy, w tej sytuacji warto się zastanowić czego szukają klienci w naszej firmie i dlaczego jest konkurencyjna. Przede wszystkim każdy kontrahent będzie szukał w nas rzetelnego współpracownika, który będzie się wywiązywał ze podjętych zobowiązań oraz będzie niezawodny nawet w trudnych sytuacjach. Warto więc wyznaczać sobie cele możliwe do realizacji w konkretnym terminie, ponieważ często jest to decydującym czynnikiem, dla którego klienci podejmują współpracę z wybraną firmą. Zdarza się, że jednorazowa wpadka może przekreślić przyszła współpracę oraz niewywiązanie się z podjętego zobowiązania może wiązać się z finansowymi konsekwencjami, gdyż klient może odmówić zapłaty pełnej kwoty jaka była w umowie. Ważne jest, aby każdego klienta traktować z szacunkiem, ponieważ wystarczy nie potraktować wystarczająco dobrze kilku drobnych klientów, którzy w dobie technologii XXI wieku są w stanie zepsuć naszą renomę. W trakcie wywiązywania się z umowy nie wolno również zmieniać jej głównych postanowień, aby nasza firma była traktowana jako niepewna i nierzetelna.