Badania dotyczące oczekiwań firm wobec banków

Badania dotyczące oczekiwań firm wobec banków

Największa firma konsultingowa w Europie, przeprowadziła niedawno obszerne badania, dotyczące oczekiwań, jakie mają firmy wobec obsługujących je banków. Badania zostały wykonane w piętnastu krajach unijnych, na zlecenie Komisji Europejskiej, która zastanawia się w jaki sposób pomóc firmom w rozwinięciu skrzydeł. Ankietę rozesłano w sumie do piętnastu tysięcy firm i przedsiębiorstw, które miały konta w dwustu osiemdziesięciu bankach w całej Europie. Wyniki okazały się zaskakujące. Otóż osiemdziesiąt procent firm wskazało za swój największy problem nie zbyt wysokie koszty prowadzenia konta w banku czy oprocentowanie kredytów, tylko na zawiłe i niejasne przepisy i regulaminy. Okazuje się, że dla tej części badanych są one w ogóle nie zrozumiałe, przez co nie są w stanie wykorzystać w pełni potencjału jaki przed nimi stoi, bowiem obawiają się, że popełnią jakiś błąd, który będzie ich drogo kosztował. Jak wiadomo, popularne jest twierdzenie, że mały błąd w jakimś paragrafie regulaminu bankowego może doprowadzić do puszczenia firmy z torbami. Takie powiedzenie istnieje we wszystkich krajach Unii, co szczególnie zaniepokoiło Komisję Europejską. Oblicza się, że wobec takich problemów, skala udzielanych kredytów firmom europejskim jest zaniżona o co najmniej piętnaście procent. Z wynikami badań zapoznano bankierów, którzy niezwłocznie zapowiedzieli zlikwidowanie jak największej liczby barier prawnych czy niejasności w regulaminie. Pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście coś to zmieni i przestaniemy się bać banków.