Rekrutacja do pracy

Rekrutacja do pracy

Przeprowadzanie rekrutacji w każdej firmie może być podobne. Trzeba znaleźć kandydatów, czyli chętnych na dane stanowisko. Jest z tym problem, gdy firma nie jest znana i nie jest dobrze postrzegana. Popularne firmy wcale nie muszą się ogłaszać. Tam wieść o poszukiwaniu nowego pracownika rozchodzi się lotem błyskawicy. Dlatego chętnych jest tak wielu , a konkurencja jest ogromna. Na jedno miejsce można znaleźć nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu kandydatów. Osoba, która odpowiada za rekrutację najpierw wybiera interesujące życiorysy, które mogą spełniać kryteria wymagane przez pracodawcę. Następnym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna, która rozstrzygnie, czy dana osoba nadaje się na posadę, czy też są lepsi od niej. Po podjęciu decyzji szczęśliwiec jest informowany. Na tym polega proces rekrutacji, który przebiega sprawnie, ale jednak nie w każdej firmie jest on tak samo przeprowadzany. Bywa i tak, że niektórzy posiłkują się tylko znajomościami lub innymi tego typu niedozwolonymi chwytami w biznesie. Na rynku pracy jednak takie chwyty są dozwolone i często biorą górę nad rozsądkiem i doświadczeniem ze strony pracownika, który stara się w sposób naturalny o daną pracę i wyższe zarobki.