Coraz później do pracy

Coraz później do pracy

Współcześnie wiele osób zaraz po maturze, postanawia rozpocząć studia na wymarzonym kierunku. Często nauka podejmowana jest w trybie dziennym, co nierzadko uniemożliwia podejmowanie innych czynności o charakterze zarobkowym. Taka sytuacja powoduje, że młodzi ludzie coraz później przeżywają konfrontację z rynkiem pracy i jego realiami. Dochodzi do tego, że dobrze wykształcone osoby, posiadające dużą wiedzę teoretyczną, przegrywają w walce o wymarzone stanowisko z osobami mniej utytułowanymi, ale za to posiadającymi bogatsze doświadczenie. I nic w tym dziwnego, w końcu każda praca wymaga przede wszystkim dobrej znajomości danego fachu i codziennej styczności z wieloma czynnościami z zakresu danego działania. Część studentów, starając się zapobiec sytuacji późniejszych problemów ze zdobyciem upragnionego zawodu, już podczas nauki w jednej ze szkół wyższych, decyduje się na różnego rodzaju praktyki podczas wakacji bądź wolontariat w wybranej przez siebie placówce, aby po zakończeniu nauki wejść na rynek pracy z bogatym życiorysem, który może umożliwić podpisanie umowy w wybranym przez siebie miejscu. Są jednak i takie osoby, które mimo nauki w trybie dziennym, podejmują pracę i starają się godzić ją z zajęciami na uczelni, szukając elastycznych form zatrudnienia, pracy w trybie zdalnym bądź na część etatu.