Zalety pracy zdalnej

Zalety pracy zdalnej

Informatyzacja sprawiła, że warunki pracy, jej organizacja i wydajność znacznie się zmieniła, i to w większości z korzyścią dla pracowników i pracodawców. Przejawem tych zmian jest telepraca, czyli praca zdalna, będąca taką formą jej organizacji, która polega na świadczeniu pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak w kontakcie z przełożonymi i współpracownikami za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. Innymi słowy są to wszystkie zadania będące w zakresie obowiązków pracownika, które można realizować za pomocą telefonu, narzędzi internetowych (poczta elektroniczna, rozmowy przez komunikatory czy VIP np. Skype), czy takich form kontaktu jak telekonferencja, wideokonferencja czy rozmaite formy pracy grupowej dzięki aplikacjom Google czy Microsoft. W dobie Internetu szerokopasmowego i mobilnego pracownicy i pracodawcy są w stanie komunikować się sprawnie i bez potrzeby spotykania się twarzą w twarz. Dzięki takiej formie pracy można znacznie ograniczyć jej koszty związane z transportem, koniecznością posiadania powierzchni biurowej, a w konsekwencji pośrednio wpływać na zwiększenie ilości miejsc pracy. Oczywiście tyko określone rodzaje zatrudnienia nadają się do wprowadzenia telepracy, przede wszystkim są to prace biurowe i handlowe. Na polskim rynku tylko 3 proc. pracowników wykonuje telepracę.