Zadowolenie z pracy

Zadowolenie z pracy

Marzeniem wielu pracowników jest praca wykonywana za wynagrodzenie adekwatne do wysiłku i czasu na nią poświęcanego. A jeśli dodatkowo jest to zajęcie, który można lubić, jego wykonywanie sprawia satysfakcję, to sytuacja jest idealna. Pod tym względem nie da się wszystkim dogodzić, tak więc praca idealna nie istnieje. Zadowolenie z pracy to pojęcie przez psychologów określane jako przyjemny stan emocjonalny, będący rezultatem postrzegania przez pracownika jego pracy jako realizującej lub dającej okazję do realizacji istotnych wartości dostępnych w pracy pod warunkiem, że te wartości są zbieżne z jego potrzebami. Już w tym momencie widać, że kwestia jest złożona, jako że ludzie bardzo różnią się potrzebami. Z kolei według innego podejścia zadowolenie z pracy jest kwestią postawy, czyli zbioru przekonań i opinii pracownika wobec wykonywanej pracy z uwzględnieniem emocji, które temu towarzyszą. Także i w tym przypadku decydujące są znaczenie ma wiele czynników i nie można sprowadzać przyczyn zadowolenia lub jego braku do tylko jednego kryterium. Rożni pracownicy przykładają odmienną wagę do wielkości zarobków, atmosfery w pracy, zakresu odpowiedzialności, czy stopnia obciążenia obowiązkami. Praca daje tym większe zadowolenie, im bardziej zaspokaja te zróżnicowane, indywidualne oczekiwania.