Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Słowo windykacja budzi wiele emocji. Ściąganie niezapłaconych długów przez wyspecjalizowane firmy stało się prężnym biznesem. Skupują one długi od banków i instytucji finansowych, a także firm i osób prywatnych, a następnie zajmują się skutecznym ich egzekwowaniem. Windykacja sądowa prowadzona jest na mocy orzeczenia sądu. Mogą być prowadzone trzy etapy postępowania, jak i postępowanie uproszczone. Instytucja e-Sądu pozwoliła znacznie usprawnić ten proces i przyczyniła się do powstania wielu patologii, tj. ściąganie dawno przedawnionych długów. Nowelizacja ustawy pozwala jednak na rozpatrywanie jedynie takich wniosków, gdzie dług powstał nie wcześniej niż 3 lata wstecz. Kiedy wie się, że ma się długi i nie uniknie się ich zapłacenia, warto pójść na ugodę z wierzycielem, czemu służy windykacja polubowna. W tym celu zaciąga się pożyczkę w firmie windykacyjnej, która zaspokaja stary dług. Powstaje jednak nowy wobec firmy windykacyjnej na nowych zasadach. Windykacja masowa długów to skuteczne narzędzie dla wielu firm, pozwalające na odzyskanie wierzytelności od wszystkich klientów zalegających ze spłatami. Jest to rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw, które obsługują wiele transakcji.