Sposoby poszukiwań pracy

Sposoby poszukiwań pracy

Rynek pracy jest dziś określany jako rynek pracodawcy, co związane jest z tym, że popyt na pracę jest większy niż podaż. Taki stan utrzymuje się już od kilku lat, wraz z nadejściem kryzysu gospodarczego, który dotknął globalną ekonomię. Eksperci przewidują, że ten stan jeszcze potrwa, a stopa bezrobocia utrzyma się na dotychczasowym wysokim poziomie 13 proc. Wielu osób poszukujących pracy zadaje sobie pytanie, jak najłatwiej znaleźć zatrudnienie. Niestety w tych wysiłkach nie ma co liczyć na pomoc urzędów pracy, zaledwie 4 proc. respondentów deklaruje, że znalazło pracę za ich pośrednictwie. Podobnie słabe wyniki dotyczą zdobywania pracy przez rekrutację wewnętrzną (5 proc.), za pośrednictwem studenckiego biura karier (3 proc.), za pośrednictwem firmy doradztwa personalnego (1 proc.). W poszukiwaniach pracy jesteśmy w większości zdani na siebie. Aż 34 proc. respondentów przyznaje, że swoją obecną pracę znalazło dzięki samodzielnym poszukiwaniom. Drugi najskuteczniejszy sposób to praca znaleziona przez ogłoszenie, co było udziałem 27 proc. a z polecenia znajomych udało się to 23 proc. Z kolei wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski pokazują, że najczęściej wymienianą metodą poszukiwania pracy przez bezrobotnych stanowią krewni i znajomi, czyli o zatrudnieniu decyduje protekcja.