Nic na stałe

Nic na stałe

W dzisiejszych czasach nie można się już nastawiać tylko na to, że będzie się miało stałą pracę, tę samą od studiów aż do emerytury. Okres, kiedy ludzie przez całe życie nie tylko nie zmieniali zawodu, ale też nie przemieszczali się nawet do innego pokoju, bo ich biuro wciąż pozostawało w tym samym miejscu, minął bezpowrotnie. Osoby, które dziś wkraczają na rynek pracy, muszą liczyć się z tym, że przekwalifikują się w życiu nawet kilka razy. Czasem będą to zmiany radykalne, na przykład całkowita zmiana zawodu, a czasem tylko uzupełnienie wykształcenia, jednak różnica dotyczy tylko stopnia nieuniknionych zmian. Nie będzie można stać w miejscu i robić tego samego codziennie aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Świat za szybko się zmienia, żeby wiedza i fach zdobyte w wieku dwudziestu czy trzydziestu lat mogły wystarczyć już na zawsze. Trzeba będzie sprostać takim wyzwaniom, o których myśl dziś nawet nikomu jeszcze nie zaświtała. Trzeba będzie się rozwijać albo oddać miejsce osobom bardziej kompetentnych i otwartym na wszelkie zmiany wynikające z postępu. To może się wydawać bezlitosne, ale młodym, którzy wychowywani będą już w takiej świadomości, wyda się pewnie zupełnie oczywiste – tak jak ich dziadkom oczywiste wydawało się zachowanie tej samej pozycji zawodowej przez całe życie.