Najlepszy rynki pracy w Polsce

Najlepszy rynki pracy w Polsce

Warszawa to najbardziej atrakcyjne miasto dla pracowników i pracodawców. Przez długie lata było to prawdą, jednak sytuacja pod tym względem zaczyna się zmieniać. Co prawda stolica nadal jest największym rynkiem pracy, i tu jej pozycja jest niezagrożona, bo jako największe miasto i potężny ośrodek gospodarczy jest w stanie stworzyć najwięcej miejsc pracy. Pod względem ilościowym jest bezkonkurencyjna, ale biorąc pod uwagę jakość miejsc pracy jej pozycja jest zagrożona, a w niektórych przypadkach rynek warszawski został zdystansowany przez inne miasta. Wrocław jest bardziej atrakcyjny od Warszawy pod względem miejsc pracy dla specjalistów i menadżerów, którzy są jednymi z najlepiej wykształconych na świecie. Nic dziwnego, że otrzymują wiele ofert pracy, od firm zagranicznych i krajowych, a z polskich miast to właśnie Wrocław jest tym, w którym najchętniej chcieliby pracować. Na to miast wskazuje 52 proc. badanych przedstawiciel i kadr specjalistycznych, dla Warszawy jest to 51 proc., a na trzecim miejscu jest Kraków (46 proc.). Sytuacja tej warstwy pracowników, jakimi są specjaliści i menadżerowie, jest specyficzna, bo wymaga się od nich dużej mobilności. Są do tego skłonni, o czym świadczy, że 63 proc. badanych wyraziło gotowość do zmiany miejsca zamieszkania po otrzymaniu atrakcyjnej oferty pracy.