Na czym polega rynek pracy

Na czym polega rynek pracy

Rynek pracy jest od dawna obiektem zainteresowań specjalistów i badaczy. Najczęściej mówi się o nim w kontekście odpowiedniego dopasowania potrzeb i wymagań pracowników oraz pracodawców. Rynek pracy to typ rynku ekonomicznego, na którym swoje miejsce znajdują osoby poszukujące pracy oraz firmy sektora prywatnego i publicznego, które tworzą miejsca pracy i poszukują siły roboczej. Ciemną stroną rynku pracy jest bezrobocie, którego stopa uzależniona jest od wielu ekonomicznych, politycznych i społecznych czynników. Najprościej można je wyjaśnić jego istnienie tym, że ilość pracowników i zapotrzebowanie gospodarcze nie sobie równe. W sensie prawnym praca to zatrudnienie, czyli forma umowy między pracodawca a pracownikiem, która regulowana jest kodeksem pracy. W ujęciu ekonomicznym pracownik wnosi swój wysiłek i czas potrzebny do pracy, w zamian otrzymując od pracodawcy wynagrodzenie. Warto podkreślić, ze praca jest zawsze odpłatna, a wszelkich staży, za które pracownik nie otrzymuje pensji, nie można nazwać zatrudnieniem. Umowa o pracę zgodnie z polskim prawem ma kilka podstawowych rodzajów – umowa o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło. Każda z nich nakłada różne zobowiązania na pracodawcę i pracownika. Każda z tych form zatrudnienia generuje również różnej wielkości koszty pracy.