Kreatywność w poszukiwaniu pracy

Kreatywność w poszukiwaniu pracy

Kryzys gospodarczy daję w kość nie tylko przedsiębiorcom, ale także ludziom poszukującym pracy. Spowolnienie gospodarcze spowodowało zmniejszenie zatrudnienia i zmieniło model zarządzania zasobami ludzkimi. W procesie rekrutacji wygrywają Ci, którzy mają pomysł na siebie. Młodzi ludzie są zdeterminowani i często stosują niestandardowe metody poszukiwania pracy. Kreatywna autoprezentacja jest coraz częściej wykorzystywana, również w „tradycyjnych” branżach. Tam gdzie liczy się pomysłowość trzeba przedstawić siebie, jako osobę myślącą, czyli wychodzącą poza ramy i schematy. Przykładowe branże to: branża reklamowa, media, szeroko pojęty marketing i PR. Na szczęście dowodów potwierdzających tezę, iż pomysłowość nie zna granic nie brakuje. Jedna z osób szukających pracy wymyśliła, żeby wykupić kilka linków sponsorowanych w wyszukiwarce internetowej (w tym przypadku w Google) zawierających własne nazwisko i kontakt oraz hasło, że będzie odpowiednim pracownikiem w określonej firmie. Ten link (w kilku wersjach) wyświetlał się po wpisaniu kilku nazwisk szefów firm, w których ta osoba chciała dostać pracę. Innowacyjność rozwiązań oraz Internet dają szerokie pole do popisu. W dzisiejszych czasach trzeba umieć zaprezentować swoją osobę, kwalifikacje, a także dodatkowe umiejętności