VSM

VSM

Mapa wskazuje nam określoną drogę dzięki której nie zabłądzimy w nie do końca znanym nam terenie, o albo będziemy mogli wybrać odmienną drogę prowadzącą do określonego celu naszej wędrówki. Podobne znaczenie dla biznesu ma VSM mapowanie strumienia wartości. Nie chodzi tu oczywiście o kartografię, ale określenie stanu bieżącego danego produktu, a także tego jak chcemy aby wyglądał w przyszłości i nie chodzi oczywiście tylko o cechy fizyczne, gdyż metoda ta dotyczyć różnorodnych usług. Kiedy już określimy do czego dążymy, musimy odszukać drogi, którymi będziemy podążać do celu. Tak w skrócie wygląda metoda która pozwoliła osiągnąć międzynarodowy sukces japońskim koncernom motoryzacyjnym. Ocenie i możliwym modyfikacjom może podlegać każdy element i etap produkcji, dzięki czemu dąży się do doskonałości i zaoferowania optymalnego produktu. Marnotrawstwo jest tu grzechem głównym, który musi zostać jak najszybciej wyplewiony, aby przedsiębiorstwo ograniczało niepotrzebne koszty i tym samym optymalizowało swoje zyski. Warto podkreślić, że metoda ta jest powszechnie stosowana we wszystkich branżach, gdyż zawsze dąży się do oszczędności wydatków, który na pierwszym etapie pomaga osiągnąć większe zyski. Osiągnięcie założeń i dostarczenie najlepszego produktu jest równie istotne.