Umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Wykonanie dzieła to nic innego, jak wykonanie pojedynczego zlecenia. Taka praca także poparta jest umową. Ona jednak wygasa automatycznie po oddaniu zlecenia. Dostajemy pracę na wykonanie albumu lub okładki do książki. W takiej umowie jest termin oraz jasno określone wynagrodzenie. W umowie o pracę powinny znaleźć się też dane dotyczące pracodawcy i pracobiorcy. Bez nich nie ma podstaw do tego, aby umowa była naszym fundamentem prawnym. Gdy jednak wszystko jest w porządku- możemy przystąpić do pracy. Umowa o dzieło jest najmniej ważną prawnie umową, gdyż określa nam tylko pojedyncze wykonanie zlecenia. Oczywiście, pracodawca może z nami podpisać takich umów nawet tysiące. Jednak trzeba patrzeć na to, że umowa tego typu nie jest naszym zabezpieczeniem i ciężko jest cokolwiek w takiej chwili wykonać, gdy stracimy pracę. To nie jest pewna posada. Dodatkowo nie mamy żadnego ubezpieczenia, ani tym samym nie płacimy składek. To jest uciążliwe. Dlatego warto jest pokazać, że umowa o dzieło może być pracą dorywczą, a nie naszym stałym dochodem. To jest najlepsze rozwiązanie. Ciężko jest jednak pogodzić naszą stałą pracę oraz jeszcze dorywcze zagadnienia. Dlatego nie każdy podpisuje takie umowy.