ubezpieczenia Wejherowo – odszkodowanie za błąd lekarski

ubezpieczenia Wejherowo – odszkodowanie za błąd lekarski

Ubezpieczenia Wejherowo to kompleksowe ubezpieczenie na życie, które zabezpieczy rodzinę w przypadku nagłej śmierci. Polisa może być zawarta na czas określony a określona suma wypłacona, w przypadku śmierci rodzinie. Rosnące wymagania wpłynęły na to, że dołączone zostały pakiety ubezpieczeń w razie kalectwa, czy ciężkiej choroby. Pacjenci placówek szpitalnych mogą otrzymać także odszkodowanie za błąd lekarski, które wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala, w przypadku stwierdzenia błędu w postępowaniu sądowym i zasądzenia odszkodowania lub w sytuacji jego stwierdzenia przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Błędach Medycznych. W każdym przypadku należy sporządzić stosowny wniosek poparty dokumentacją medyczną ze szpitala, a jeśli kontynuowało się leczenie w innej placówce, należy dołączyć także dokumentację z tego miejsca oraz wszystkie paragony dotyczące leczenia spowodowanego błędem w sztuce lekarskiej. Będąc świadomym swoich praw można dochodzić określonych roszczeń, które zostaną spełnione jeśli są ku temu odpowiednie przesłanki. Rozpatrzenie wniosku przez komisję trwa ok. 4 miesiące i jest znacznie tańszym rozwiązaniem niż skierowanie sprawy do Sądu. Niemniej jednak poprzez sąd można czasem więcej uzyskać.