Staż dobry na początek

Staż dobry na początek

Aktualna stopa bezrobocia znajduje się na wysokim poziomie, a młodzi absolwenci skarżą się na brak stanowisk pracy, gdyż większość ofert dotyczy ludzi z doświadczeniem. Jak zdobyć doświadczenie jeszcze podczas studiów?? Odpowiedzi jest wiele. Przyszli pracodawcy zwracają uwagę na to, w jaki sposób dana osoba wykazywała aktywność w czasie studiowania. Nie chodzi to wyłącznie o uczęszczanie na zajęcia i zdawanie egzaminów w czasie sesji. Każdy z nas w zależności od zainteresowań i preferencji powinien angażować się w życie uczelniane. Dróg może być wiele, a wśród nich działalność w kołach naukowych, samorządach studenckich, organizacjach i stowarzyszeniach. Wybierając swoją ścieżkę kariery warto zatroszczyć się również o staż w firmach, które prowadzą działalność i potrzebują wykwalifikowanych ludzi na stanowiskach pracy zgodnych z danym procesem kształcenia. W ten sposób w łatwy sposób można zobaczyć jak wygląda praca na danym stanowisku, co należy do obowiązków pracownika, a także po zakończeniu stażu popracować nad brakami i przemyśleć czy właśnie na takim stanowisku chcielibyśmy się realizować. Wkraczanie na rynek pracy to bardzo długa droga, która na początku może stawiać wiele kłód pod nogi. Powinniśmy traktować to jak pewnego rodzaju wyzwanie, budować wytrwałość i motywować do osiągnięcia danego celu.