Problem stresu w pracy

Problem stresu w pracy

Lekarze i specjaliści od medycyny pracy przestrzegają, że rośnie zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi. Coraz więcej głosów podnosi się w sprawie stresu zawodowego, jako jednego z czynników, który może wywoływać dolegliwości zdrowotne. Z drugiej strony większość aktywnych zawodowo Polaków deklaruje, ze jest zadowolona ze swojej pracy i uznaje się za spełnionych zawodowo, choć nie jest usatysfakcjonowana z zarobków i stabilności pracy. Trzeba jednak odróżnić zadowolenie z pracy od stresu z nią związanego. Można być zadowolonym z pracy, która wywołuje wiele stresu, a niezadowolonym z pracy, która jest faktycznie bezstresowa. Wynika to z tego, że stres w pracy jest pracownikowi potrzebny, tak jak pewna jego dawka w różnych sferach życia. Jak uważają naukowcy stres na odpowiednim poziomie pozwala na lepszą mobilizację. Stres w pracy jest stanem dyskomfortu psychicznego wywołanego rozdźwiękiem pomiędzy warunkami i wymaganiami stawianymi pracownikowi a jego możliwościami stawienia im czoła. Powodem nadmiernego stresu mogą być przeciążenie pracą, gdy zadań jest zbyt dużo lub są one za trudne. Ma to negatywny wpływ na stan zdrowia pracownika, wywołuje też niedobre skutki dla funkcjonowania firmy, jak popełniane przez pracowników błędy, małą wydajność, brak zaangażowania aż po wypalenie zawodowe.