Praca w trybie job sharing

Praca w trybie job sharing

Wraz z uelastycznieniem rynku pracy pojawiając się kolejne nietypowe formy zatrudnienia. Należy do nich job sharing, czyli dzielenie się pracą, które bywa też w literaturze tematu określany terminami job pairing, job splitting. Ta forma zatrudnienia polega na tym, że określona grupa pracowników uzgadnia między sobą, że dzieli między siebie pracę odpowiadającą jednemu stanowisku pełnoetatowemu. Podziałowi odpowiednio do czasu pracy każdego z pracowników podlegają obowiązki, urlopy, płace i wszelkiego rodzaju świadczenia. Dzielenie się pracą może występować w postaci podziału godzin, dni lub tygodni, rzadziej w formie pracy co drugi tydzień. Specjaliści uznają, że jest to forma zatrudnienia korzystna zarówno dla pracodawcy, jak i pracobiorcy. Pracodawca otrzymuje bowiem doświadczenie i wiedzę kilku osób, a ponosi koszty utrzymania jednego etatu. Pracownicy z kolei sami ustalają podział czasu pracy i obowiązków, dzięki czemu, osoby które w innych warunkach nie mogłyby pracować, mają szansę na zatrudnienie. Trudno spodziewać się, że praca w takim trybie zastąpi inne jej formy, ale można ją traktować jako alternatywę dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą inaczej pracować. Wadą takiego rozwiązania są wyższe koszty administracyjne, ryzyko zatarcia odpowiedzialności czy sprzeczność interesów.