Nowe formy zatrudnienia

Nowe formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia, które są dziś powszechne na rynku pracy, nie występowały na nim jeszcze w zeszłej dekadzie. Zatrudnienie na umowę o pracę, związane ze sztywnymi obowiązkami i prawami pracowniczym, w dalszym ciągu przeważa na rynku pracy, ale coraz więcej jest możliwych alternatyw. Zmiany te wprowadzane są pod hasłem uelastycznienia rynku pracy, co jest rezultatem zmian jakie następują w gospodarce, choćby w związku rozwojem technologicznym, czy też ustalenia nowych przepisów prawa pracy, wprowadzanych często pod presją pracodawców. W konsekwencji pojawiły się nowe formy zatrudnienia, które różnią się od tradycyjnego modelu pracy jak umowa o pracę, pełen etat, praca wykonywana w siedzibie pracodawcy. Nietypowość tych form zatrudnienia polega na miejscu pracy, które w przypadku pracy zdalnej (telepracy) może być poza siedzibą zakładu pracy, o ile w ogóle takie istnieje. Nietypowy może być czas pracy, która może mieć różny wymiar czasowy, indywidualny lub niepełny. Możliwy jest także zadaniowy tryb pracy, ograniczony jedynie ustawowym 40- godzinnym tygodniem pracy. Elastyczne formy zatrudnienia w wymiarze prawnym przewidują umowę zlecenie i o dzieło. Ponadto zakres pracy może być współdzielony, a sposób wynagradzania – zadaniowy. Rozwiązania te mają optymalizować czas pracy z korzyścią dla obu stron.