Kto jest zadowolony z pracy

Kto jest zadowolony z pracy

Badania opinii publicznej z 2013 r. wskazują, że polscy pracownicy lubią swoją pracę. Spośród aktywnych zawodowo Polaków 78 proc. deklaruje zadowolenie ze swojej aktualnej pracy. Jeśli chodzi o konkretne aspekty zatrudnienia, to pracujący najczęściej wyrażają opinię, że wykonywane przez nich zadania są ważne i mają sens – tak twierdzi 81 proc. badanych. Ponadto trzy czwarte respondentów ocenia, że ich praca jest interesująca i wymaga doskonalenia umiejętności oraz poznawania nowych rzeczy. Zadowolenie z pracy, przynajmniej w wymiarze samorealizacji, prezentuje się całkiem okazale. Jednak o wiele gorsze są oceny zadowolenia pracowników z wynagrodzenia o świadczeń socjalnych. Tylko 45 proc. pracowników w Polsce uznaje, że ich praca przynosi im dobre zarobki, a 64 proc. jest zadowolonych ze stabilności warunków pracy i pewności zatrudnienia. Najbardziej zadowoleni ze swojej pracy są osoby zatrudnione w instytucjach publicznych i administracji. To oni najchętniej przyznają, że spełniają się zawodowo, choć podobnie jak pracownicy innych sektorów, narzekają na swoje zarobki. Najmniej zadowoleni ze swoich dochodów z pracy są rolnicy. Biorąc pod uwagę stanowiska, to najbardziej zadowoleni z pracy są kierownicy, specjaliści i pracownicy niższego szczebla, a najmniej robotnicy niewykwalifikowani.