Koszty samodzielności i studiów

Koszty samodzielności i studiów

Studencki są leniwi. Nie wszyscy. Nie można generalizować. Niektórzy zamiast rozwijania się wybierają permanentne imprezy. A po studiach narzekają, że nie mogą znaleźć pracy. Przecież mają dyplom uczelni wyższej. Ale co konkretnie potrafią i wiedzą. Wiedza ogólna ze studiów. Umiejętności brak. Bo przecież na studiach tego nie wymagali. Studia to okres kombinowania i uczenia się życia także. Są propozycje staży, praktyk. Najczęściej są bezpłatne lub za niewielkie wynagrodzenie. Jednak doświadczenie i referencje mogą okazać się bezcenne, gdy będziemy poszukiwać pracy poważniejszej w przyszłości. Na kogo zdecyduje się pracodawca. Ma do wyboru dwóch studentów tego samego kierunku. Pierwszy w CV ma wpisaną datę ukończenia uczelni, natomiast życiorys drugiego zawiera szczegółowy opis doświadczenia zawodowego, odbytych praktyk i staży, umiejętności. Kogo wybierze pracodawce? Uznajmy to pytanie za retoryczne. Kto się nie rozwija, nawet nie stoi w miejscu, lecz cofa się wręcz. Nie wszystkich rodziców stać, aby zapewnić studentom utrzymanie w obcym mieście. Niejednokrotnie muszą dorabiać do stypendium. Ci, którzy twierdzą, że nie można dorobić podczas studiów stacjonarnych kłamie albo jest głupi. Młodzi ludzie chodzą do pracy. Nie zarabiają kroci. Ale mają świadomość, że nie tak łatwo zarobić pieniądz.