Korzyści wynikające z posiadania konta firmowego

Korzyści wynikające z posiadania konta firmowego

W polskim prawie handlowym, jednym z podstawowych wymogów jest posiadanie przez firmę konta bankowego. Pomysłodawcy takiego prawodawstwa wychodzili z założenia, że jest to jedna z metod zwiększających przejrzystość finansową polskiej gospodarki. Rzeczywiście, takie rozwiązania są powszechnie stosowane na całym świecie i istotnie przyczynia się to do skuteczniejszego przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy. Najczęściej właściciele takich firm patrzą na taki wymóg jak na przykry obowiązek, z tytułu którego ponosi się dodatkowe koszty. Tymczasem takie konto dla firm może przynieść również i korzyści. Wiele banków oferuje takie konto za średnią kwotę dwudziestu złotych. W zależności od oferty, mamy w komplecie bankowość elektroniczną z pulą darmowych przelewów gotówkowych, kartę kredytową oraz otwarta linię kredytową lub taką też kartę. W zamian za comiesięczną opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, mamy do dyspozycji sporą ilość gotówki, która przy odrobinie samokontroli może nas nic nie kosztować. Karta kredytowa ma zazwyczaj odroczony termin spłaty, sięgający ponad miesiąca czasu. W zależności od przyznanego firmie limitu, może to być niezły zastrzyk gotówki. Poza tym banki przyznają firmom z otwartym u nich kontem, odnawialną linię kredytową. Jej oprocentowanie jest zazwyczaj sporo niższe, niż w pozostałych przypadkach. Wynika to z tego, ze bank ma do dyspozycji całą historię finansów przedsiębiorstwa, odkąd ma swoje konto. W związku z tym jest mniejsze ryzyko niespłacenia kredytu.