IRR

IRR

Wysokość stóp procentowych jest istotna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Wpływa bezpośrednio na wysokość rat kredytów i uszczupla portfel niejednego kredytobiorcy. Właściciele firm, którzy rozwijają swoją działalność, stawiając na konkretne rozwiązania muszą sprawdzać ich opłacalność w czasie. Służy temu wewnętrzna stopa zwrotu IRR. Jej wysokość w stosunku do stopy granicznej, ustalanej na początku inwestycji, w bezpośredni sposób służy do określenia opłacalności danego przedsięwzięcia. Oczywiście najlepiej porównuje się dane z kilku lat, gdyż pokazują one tendencje wzrostowe i spadkowe poszczególnych inwestycji. Co do zasady im większe jest IRR, tym przedsięwzięcie jest bardziej opłacalne. Wyliczenie IRR nie raz nastręcza wielu problemów. Poza tym trzeba je umieć odpowiednio zinterpretować i wprowadzić ewentualne środki zaradcze. Dlatego najlepiej korzystać z pomocy specjalistów, doradców finansowych, którzy potrafią na tej podstawie, a także innych zmiennych określić, czy inwestycja zwróci się w czasie i zacznie przynosić realne zyski. Bilans zysków i strat musi równać się 0, aby móc mówić o rentowności określonego przedsięwzięcia. Korzystając z wzoru IRR, należy pamiętać, iż po początkowym okresie inwestycji, zakłada z każdym rokiem zwiększanie kapitału.