Prawa dla pracodawcy

Prawa dla pracodawcy

Pracodawca ma prawo zatrudnić nowego pracownika, jak i go zwolnić. Wszystko zależy od umowy , jaka została podpisana pomiędzy pracodawcą, a pracobiorcą. Nie ma tutaj jednak prawa, które przypisuje pracownika na stałe do danej firmy. Dlatego trzeba dbać o to, aby prawa nie były łamane. Pracodawca doskonale zna swoje prawa i umie ich dochodzić. Na tym także polega biznes. Gdy nie umiemy dochodzić swoich praw- tracimy na tym i to bardzo dużo. Nie jest to wcale takie korzystne. Tym samym prawa pracodawcy opisywane są w wielu kodeksach. To jest prawo, którego nie da się ominąć. Obok praw pracodawca ma także obowiązki, których musi przestrzegać. W przeciwnym razie łamie prawo i może zostać o to oskarżony. Wszystko jest tutaj wykonywane zgodnie z zaleceniami oraz kodeksem pracy. Nie da się tego ominąć i nie ma wyjątku od takiej reguły. Każdy, kto ma swoją firmę i zatrudnia pracowników musi znać swoje prawa oraz wiedzieć, że nie tylko prawo jest po stronie pracodawcy. Pracownik także ma prawo i pewne obowiązki. Prawa pracodawcy dotyczą nie tylko firmy , ale także i pracownika. Cały czas podkreśla się fakt, że to pracodawca zatrudnia pracownika i to on ma nad nim swojego rodzaju władzę z zakresu wykonywanej pracy i czynności.