Pomoc państwa dla polskich firm

Pomoc państwa dla polskich firm

Premier Polski w niedawno ogłoszonym orędziu do narodu, zapowiedział nieuchronne podniesienie obciążeń finansowych oraz jednoczesne zmniejszenie wydatków z budżetu państwa. Ma to być wynikiem ciągle niejasnej sytuacji na rynkach finansowych Europy, wobec widma bankructwa takich krajów jak Grecja, Włochy czy Portugalia. Nasza gospodarka, silnie powiązana z resztą krajów unijnych, może niestety także to odczuć. Premier zapowiedział też, że w zamian zaoferuje jak najlepsze rozwiązania dla polskich firm i przedsiębiorstw, które mają umożliwić im jak najlepszy rozwój i tworzenie w konsekwencji nowych miejsc pracy. Poza tym złożono propozycję podpisania specjalnego porozumienia z przedstawicielami polskiego biznesu, które jest już negocjowane od kilku miesięcy. Głównym założeniem takiego porozumienia jest stworzenie jak najlepszych warunków dla prowadzenia w naszym kraju działalności gospodarczej. Strona biznesu proponuje na przykład udzielanie gwarancji kredytowych dla tych firm, które wykazują perspektywiczne polepszenie wyników finansowych oraz zwieszających zatrudnienie. Takie gwarancje miałyby się przyczynić do szerszego dostępu do kredytów firmowych, które są coraz mniej chętnie udzielane przez banki. Jest to wynikiem obawy instytucji finansowych o powtórzenie się niedawnego scenariusza, jaki zdarzył się w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze banki zbyt hojnie udzielały kredytów dla firm, co przerodziło się później w zapaść tych przedsiębiorstw. Premier zapowiedział przyjrzenie się tym propozycjom i jak najszybszą odpowiedź.